Kim jestem?

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyłem z oceną bardzo dobrą i wyróżnieniem. Ponadto, jestem absolwentem podyplomowych studiów menedżerskich na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, które również ukończyłem z oceną bardzo dobrą.

Zdobywałem doświadczenie zawodowe pracując w Klinice Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w kancelariach adwokackich w Warszawie i Poznaniu oraz wykonując obowiązki asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym. Obecnie jestem adwokatem - członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej - prowadzącym Kancelarie Adwokacką w Krotoszynie, Ostrzeszowie i Kaliszu oraz mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Zawód Adwokata jest zawodem zaufania publicznego, a na rynku usług prawnych wyróżnia go przede wszystkim:

  • wysoki poziom merytoryczny gwarantowany przez wpis na listę adwokatów, który uzależniony jest od  ukończenia pięcioletnich wyższych studiów prawniczych, trzyletniej aplikacji adwokackiej i zdania egzaminu adwokackiego,
  • kierowanie się w działalności zawodowej kodeksem etyki zawodowej,
  • objęcie działalności zawodowej obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej,
  • zobowiązanie do zachowania tajemnicy adwokackiej,
  • uprawnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika i obrońcy w postępowaniu sądowym.Wskazane powyżej cechy zapewniają osobom korzystającym z pomocy adwokata wysoką jakość świadczonych usług oraz podwyższone, w stosunku do innych podmiotów, standardy świadczenia pomocy prawnej.

Jeżeli potrzebują Państwo fachowego wsparcia w sprawach prawnych i sądowych adwokat jest najlepszym specjalistą, do którego można się udać. Jestem do Państwa dyspozycji w szczególności w miejscowościach takich jak: Kalisz, Krotoszyn, Ostrzeszów, Kępno, Milicz, Ostrów Wlkp., Pleszew, Jarocin, Gostyń, Rawicz oraz Syców. 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.