Kredyty frankowe - Pomoc frankowiczom

Kredyt frankowy stanowi dla wielu osób istotne obciążenie finansowe. Można jednak uwolnić się od kredytu we frankach. Jeśli szukają Państwo kancelarii adwokackiej, zapewniającej profesjonalną pomoc frankowiczom, Kalisz, Krotoszyn i Ostrzeszów to miasta, w których możemy umówić się na spotkanie.

Kredyty frankowe Kalisz, a spór sądowy z bankiem

Mimo upływu lat wciąż wiele osób zadaje sobie pytanie, czy warto w ogóle rozpoczynać sądową batalię z bankiem.  Odpowiedź brzmi - warto. Szansa na polubowne rozwiązanie, w takiej kwestii jak kredyty frankowe, jest raczej nikła.

W Kancelarii Adwokackiej Mateusz Horyza oferujemy kompleksową pomoc frankowiczom. Kalisz jest jednym z miast, w których prowadzimy postępowania mające na celu unieważnienie lub przewalutowanie (odfrankowienie) zaciągniętego zobowiązania. Wiele z tzw. procesów frankowych kończy się sukcesem, a orzecznictwo Sądu Najwyższego staje się coraz bardziej przychylne frankowiczom.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualne, dlatego przed przystąpieniem do działania najpierw analizujemy umowę i dokumenty kredytowe, co jest podstawą strategii postępowania w przypadku procesów frankowych i pozwala określić wysokość roszczeń. Następnie omawiamy warunki współpracy. Kolejny krok to przygotowanie skutecznego pozwu przeciwko bankowi. 

Pomoc frankowiczom Kalisz, Krotoszyn i Ostrzeszów – profesjonalizm i rzetelność

Kancelaria Adwokacka Adwokata Mateusz Horyza podejmuje się analizy nawet skomplikowanych spraw, których tematem są kredyty frankowe. Kalisz zna przypadki wielu pozytywnie zakończonych postępowań przeciwko bankom. Zajmuję się sprawami, dotyczącymi wszystkich banków, w tym m.in.: Getin Noble Bank, PKO BP, Bank Millennium, mBank, Bank BPH, Santander Bank Polska czy PEKAO.

Jeśli poszukują Państwo profesjonalnej pomocy w takich sprawach, jak kredyty frankowe, Kalisz jest jednym z miast, w których prowadzę postępowania.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Mateusza Horyza podejmuje się również pomocy frankowiczom nie tylko w Kaliszu, Krotoszynie czy Ostrzeszowie, ale również w innych miastach w całej Poslce.Zapraszamy do kontaktu


Wstrzymanie płatności rat kredytowych (zabezpieczenie w sprawie frankowej) – wyrok TSUE C-287/22

Zaprzestanie płatności rat kredytowych skutkuje wezwaniem przez bank do zapłaty pod rygorem wypowiedzenia umowy, a następnie wypowiedzeniem umowy.

Wyjściem z sytuacji jest zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej. Uwzględnienie wniosku umożliwia zaprzestanie płatności rat kredytowych w czasie trwania sprawy sądowej bez obawy wypowiedzenia umowy przez bank.

W dniu 15 czerwca 2023 r. zapadłwyrok TSUE w sprawie C-287/22., gdzie wskazano, że orzecznictwo sądów, zgodnie z którym odmawia się zabezpieczenia mającego na celu zawieszenie spłaty rat kredytu, podczas gdy środki te są niezbędne do zagwarantowania ochrony przyznanej konsumentom, jest niezgodne z dyrektywą  93/13.

Zachęcamy do zapoznania się artykułem na naszej stronie:
https://www.adwokat-horyza.pl/news/2023/09/wstrzymanie-platnosci-rat-kredytowych-zabezpieczenie-w-sprawie-frankowej-wyrok-tsue-c-287-22/


Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału - wyrok TSUE z 15 czerwca 2023 r., sprawa C-520/21

W wyroku z 15 czerwca 2023 r. TSUE potwierdził to stanowisko tzn. w razie uznania umowy kredytowej za nieważną, z powodu zawarcia w niej przez bank klauzul niedozwolonych (abuzywnych), bank ma prawo żądać od kredytobiorcy-konsumenta tylko zwrotu wypłaconego kapitału.

Zachęcamy do zapoznania się wpisami  na blogu:

https://www.adwokat-horyza.pl/news/2023/05/wynagrodzenie-za-korzystanie-z-kapitalu-wyrok-tsue-z-15-czerwca-2023-r-sprawa-c-520-21/

https://www.adwokat-horyza.pl/news/2023/07/czy-bank-moze-pozwac-frankowicza-o-wynagrodzenie-za-korzystanie-z-kapitalu-po-wyroku-tsue-z-15-czerwca-2023-r-c-520-21/?_gl=1*hn2e62*_ga*ODExNzMxMzY3LjE2ODQyNTE4NDY.*_ga_N8RSVPH1J6*MTY5MDUzMTE3OS44LjEuMTY5MDUzMzcwOS4xNS4wLjA.

Czy bank może pozwać frankowicza o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału? wyrok TSUE z 15 czerwca 2023 r. C-520/21

W wyroku z 15 czerwca 2023 r. TSUE potwierdził to stanowisko tzn. w razie uznania umowy kredytowej za nieważną, z powodu zawarcia w niej przez bank klauzul niedozwolonych (abuzywnych), bank ma prawo żądać od kredytobiorcy-konsumenta tylko zwrotu wypłaconego kapitału.

Zachęcamy do zapoznania się z wpisami na nasyzm blogu:
https://www.adwokat-horyza.pl/news/2023/07/czy-bank-moze-pozwac-frankowicza-o-wynagrodzenie-za-korzystanie-z-kapitalu-wyrok-tsue-z-15-czerwca-2023-r-c-520-21/?_gl=1*otrz3y*_ga*ODExNzMxMzY3LjE2ODQyNTE4NDY.*_ga_N8RSVPH1J6*MTY5MDUzMTE3OS44LjEuMTY5MDUzMzA0NC41NC4wLjA.

Wygrana. Sąd Apelacyjny w Łodzi, I ACa 708/22, oddalił apelację BOŚ S.A. od wyroku stwierdzającego nieważność i zasądzającego zwrot wpłaconych rat kredytowych.

 Sprawa prawomocnie zakończona.

Korzyści naszych klientów:
- zapłata przez bank ponad 190 tys. zł tytułem zwrotu rat kredytowych z odsetkami,
- zwrot kosztów procesu,
- WOLNOŚĆ od kredytu - 15 kolejnych lat.

Ugoda z bankiem w sprawie frankowej – czy warto?

Unieważnienie kredytu frankowego co to znaczy?

Podkreślić należy, że banki nie proponują frankowiczom zawarcia ugody polegającej na przyznaniu przez bank, iż umowa jest nieważna. Nieważność umowy w sprawach frankowych sprowadza się do obowiązku wzajemnego zwrotu świadczeń przez bank i kredytobiorcę. Bank może żądać zwrotu wypłaconego kapitału, a frankowicz zwrotu uiszczonych rat kapitałowo-odsetkowych i kosztów okołokredytowych. Przy czym żadna ugoda z bankiem nie będzie dla frankowicza tak korzystna jak sądowe stwierdzenie nieważności umowy kredytowej.
 
Polecamy zapoznanie się z artykułem na stronie kancelarii: https://www.adwokat-horyza.pl/news/2023/03/ugoda-z-bankiem-w-sprawie-frankowej-czy-warto/

Umowa kredytowa z BNP Paribas Bank Polska S.A. (następcą BGŻ S.A.) unieważniona

Dzięki wysiłkom kancelarii adwokackiej umowa z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie następcą prawnym BGŻ S.A. Sąd Okręgowy  wKaliszu swierdził nieważnośći umowy kredytowej.

Nasz klient uzyskał ponadto zwrot zapłaconych rat w kwocie ponad 343 tys. zł wraz  z odsetkami wynoszącymi ponad 40 tys. zł, a także zwrot kosztów procesu.

Sygnatura akt 
I C 1805/19.

Kolejna umowa kredytowa we frankach unieważniona (Getin Noble Bank S.A.) I C 16/20 Sąd Okręgowy w Kaliszu

Na skutek działań Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mateusza Horyza w Kaliszu, Sąd Okręgowy w Kaliszu, w wyroku wstępnym, ustalił nieważność umowy kredytowej we frankach szwajcarskich.Wygrana w I instancji z BOŚ S.A. przed Sądem Okręgowym w Kaliszu - unieważnienie umowy i zapłata I C 1025/20

Na skutek działań Kancelarii Adwokackiej w sprawie frankowej, Sąd Okręgowy w Kaliszu, ustalił nieważność umowy kredytowej we frankach szwajcarskich i zasądził zwrot zapłaconych rat w kwocie ponad 155 tys. złotych wraz z odsetkami i pełen zwrot koszów procesu dla naszych klientów. 

Sprawy frankowe Kalisz. Jakie są korzyści dla frankowicza w przypadku wygrania sprawy?

1) brak konieczności płatności rat w przyszłości (w tym przypadku ponad 15 lat),
2) zwrot przez bank wszystkich wpłaconych środków, w tym rat kredytowych, prowizji, kosztów ubezpieczeń,
3) możliwość wykreślenia hipoteki banku z księgi wieczystej zabezpieczającego kredyty frankowe.

Zachęcamy do polubienia naszego profilu na portalu Meta (Facebook) i zapoznania się z treścią wyroku.

Jednak teoria dwóch kondykcji - co uchwała Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r. oznacza dla frankowiczów?

W ostatnich orzeczeniach Sąd Najwyższy jednoznacznie wypowiedział się za korzystną dla frankowiczów teorią dwóch kondykcji. Pogląd ten zakłada, że w razie uznania przez Sąd umowy kredytowej za nieważną (wygrana frankowicza) frankowiczowi przysługuje prawo żądania od banku zwrotu wszystkich środków jakie wpłacił w wykonaniu tej umowy kredytowej.

Co najważniejsze, prawo do żądania od banku zwrotu wszystkich wpłaconych środków przysługuje niezależnie od tego czy i w jakim zakresie frankowicze pozostają dłużnikami banku z tytułu wypłaconego kapitału kredytu.

Powyższy pogląd, który ma szanę stać się ugruntowaną linią orzeczniczą, Sąd Najwyższy wyraził w uchwale z dnia 16 lutego 2021 r. (III CZP 11/20) jak również uchwale składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r., sygnatura akt III CZP 6/21, ktorej nadał moc zasady prawnej.

Istotna z punktu widzenia frankowiczów będzie uchwała Sądu najwyższego z w sprawie III CZP 11/21. Uchwała ta ma zostać podjęta w pełnym skałdzie Izby Cywilnej Sądu Najwyżsego i odpowiedzieć na kluczowe problemy prawne wstępujące w sprawach frankowych. Jednak termin podjęcia w/w uchwały był już kilkukrotnie zmieniany i trudno przewidzieć kiedy dokładnie zapadnie. Wobec powyższego, w ocenie Kancelarii Adwokackiej, nie warto czekać z wytoczeniem powództwa.

Przełomowy wyrok w sprawie frankowiczów i kredytów frankowych - Sprawa Państwa Dziubaków - Wyrok TSUE 03 października 2019 r. (C-260/18)

Jaka jest linia orzecznicza Sądów w sprawach frankowych?  Czy można wygrać z bankiem? Zachęcamy do lektury.

https://www.adwokat-horyza.pl/news/2019/11/wyrok-tsue-03-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-kredytow-frankowych-c-260-18/

Czy warto pozwać bank? Kredyty waloryzowane – kredyty frankowe – pomoc frankowiczom