Uszczerbek na zdrowiu - dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania

Data publikacji:
W wyniku różnego rodzaju zdarzeń losowych doznać możemy uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Prawo cywilne kwalifikuje takie przypadki jako tzw. szkody na osobie.

Uszkodzeniem ciała określa się naruszenie integralności tkanek lub narządów organizmu (np. rany, złamania), a rozstrojem zdrowia może, ale nie musi powstać w następstwie uszkodzenia ciała, a polega na dokonaniu zmian w funkcjonowaniu układów organizmu (np. układu pokarmowego, zmysłu wzroku).

Przyczynami doznania szkody są nie tylko wypadki drogowe, wypadki przy pracy oraz wypadki w gospodarstwie rolnym, ale równiez oderwanie się fragmentu budynku, poślizgnięcie na nierównym bądź nieodśnieżonym chodniku i wiele innych. 

Poszkodowany może żądać naprawienia wszystkich szkód majątkowych wynikających z wypadku oraz ma możliwość domagania się zadośćuczynienia z adoznane cierpienia.
Roszczenia przysługującemu poszkodowanemu to:

  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę (szkoda niemajątkowa),
  • zwrot kosztów przygotowania do nowego zawodu,
  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji (w tym diety),
  • zwrot kosztów opieki na poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego rodziny,
  • odszkodowanie na pokrycie kosztów adaptacji domu, mieszkania, samochodu,
  • renta uzupełniająca (wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przed wypadkiem i po wypadku),
  • renta na zwiększone potrzeby bądź z powodu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
  • świadczenie rentowe może zostać skapitalizowane i wypłacone jako jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty),
  • zwrot utraconych zarobków (niemożność wykonywania pracy bądź prowadzenia działalności gospodarczej).


W większości przypadków roszczenia poszkodowanych kierowane są nie do podmiotów bezpośrednio odpowiedzialnych, ale do zapewniających im ochronę ubezpieczeniową zakładów ubezpieczeń.

Ubezpieczyciele rzadko dobrowolnie wypłacają odszkodowania w pełnej wysokości. Warto jednak wykazać się determinacją i walczyć w sądzie o wyższe odszkodowanieDochodzenie odszkodowań na drodze sądowej wymaga odpowiedniego przygotowania i właściwego prowadzenia, warto w takiej sprawie skorzystać z pomocy adwokata.


Odszkodowanie za wypadek przy pracy, odszkodowanie za błąd medyczny, odszkodowanie za wypadek samochodowy, odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym.