Dozór elektroniczny (SDE) – odbywanie kary pozbawienia wolności w domu

Data publikacji:

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE) to innymi słowy kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych poza zakładem karnym. Do kontroli wykonywania tej kary i rejestracji jej przebiegu służy nadajnik, który jest instalowany na nodze lub przegubie dłoni oraz urządzenie monitorujące montowane w miejscu odbywania kary.

Sąd w postanowieniu o udzieleniu zezwolenia na odbywanie kary systemie dozoru elektronicznego określa dni i godziny (nie więcej niż 12 w ciągu doby), w czasie których skazany może oddalić poza miejsce odbywania kary (miejsca montażu urządzenia monitorującego).

Odbywanie kary w tym systemie jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

  • kara pozbawienia wolności nie przekracza 1,5 roku i nie zachodzą przesłanki tzw. recydywy wielokrotnej,

  • jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary,
  • skazany posiada określone, stałe miejsce stałego pobytu,

  • skazany posiada zgodę pełnoletnich osób, wspólnie z nim zamieszkujących, na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,

  • odbywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne.


Ocena czy odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest „wystarczające” do osiągnięcia celów kary należy do sądu. Należy zatem złożyć stosowne wnioski, aby sąd do takiej konkluzji przekonać. W tym zakresie nieoceniona jest pomoc adwokata i kancelarii adwokackiej. Adwokat – obrońca w sprawach karnych - pomoże prawidłowo sformułować wniosek, uzasadnić go, przygotuje właściwe załączniki i wnioski dowodowe.

Złożenie wniosku o wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego nie wymaga uiszczenia opłaty sądowej. Wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego również jest bezpłatne.

W sprawach związanych z udzieleniem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego właściwy jest Sąd penitencjarny (Sąd Okręgowy), w którego okręgu skazany przebywa.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie. Do wniosku dołącza się zgodę osoby lub osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących ze skazanym w miejscu, gdzie będzie wykonywany dozór elektroniczny.

Złożenie wniosku o dozór elektroniczny nie powoduje, że skazany nie zostanie wezwany do odbycia kary w zakładzie karnym. Składając wniosek o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jednocześnie powinno złożyć się osobny wniosek o wstrzymanie wykonania kary.

System dozoru elektronicznego jest niewątpliwie wyjątkową możliwością odbycia kary w domu, co zapobiega izolacji w zakładzie karnym, pozwala utrzymać pracę czy firmę, a także umożliwia utrzymanie kontaktów z najbliższymi.

Kancelaria Adwokacka adwokata Mateusz Horyza prowadziła i prowadzi z sukcesami wiele spraw o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Zapraszam do mojej kancelarii adwokackiej Kaliszu, Krotoszynie bądź w Ostrzeszowie po poradę prawną i ocenę Państwa sytuacji co do możliwości odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego.