Doradzamy firmom - pomoc prawna przedsiębiorcom

Data publikacji:

Doradztwo i porady prawne dla małych i średnich firm.Zakładając i prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy napotykają szereg problemów prawnych. Przepisy ulegają ciągłym zmianą, a dodatkowo wprowadzane są nowe regulacje. Pojawiają się również nowe zagadnienia związane z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i wywoływaną przez niego chorobą COVID-19, dotyczące wymogów prowadzenia działalności, nowych form zatrudniania i obsługi klientów czy dotacji i wsparcia z budżetu Państwa dla przedsiębiorców.

Nadal aktualne pozostają takie problemy jak ochrona danych osobowych, spory pracownicze, windykacja należności, ocena ryzyka i konsekwencji zawarcia umowy czy sukcesji w firmie. We wszystkich tych sprawach małym i średnim firmom profesjonalnej pomocy i doradztwa udzielić może Kancelaria Adwokacka adwokata Mateusza Horyzy z siedzibą w Kaliszu, Krotoszynie i Ostrzeszowie.

Jaką formę działalności wybrać?

Ważnym punktem w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej jest również wybór formie prawnej w jakiej biznes ma być prowadzony bądź rozwijany. Najprostszą formą jest prowadzenie działalności gospodarczej jako jednoosobowa działalność gospodarcza wpisana osoby fizycznej i jej wpis do CEiDG. Ta forma poza niezaprzeczalnymi zaletami, takimi jak niskie koszty prowadzenia i niski stopień skomplikowania, posiada jednak również istotne wady. Największą z nich jest niewątpliwie odpowiadanie za zobowiązania firmy przez przedsiębiorcę całym swoim majątkiem.

Na ograniczenie odpowiedzialności do majątku firmowego pozwala prowadzenie działalności w formie spółki. Działalność może być prowadzona w formie spółek kapitałowych (akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością) czy osobowych (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna). Spółki te podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Każda z wymienionych form prowadzenia działalności gospodarczej łączy się z daleko idącymi konsekwencjami prawnymi.

Kancelaria Adwokacka adwokata Mateusza Horyza współpracuje z kancelariami notarialnymi, doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami majątkowymi oraz biurami rachunkowymi. Kancelaria Adwokacka może zapewnić profesjonalną pomoc zarówno przy powołaniu spółki jak i jej przekształceniu.

Przedsiębiorca a RODO.

W związku z wymogami rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych, należy pamiętać, iż to na przedsiębiorcy spoczywa ocena ryzyka przetwarzania danych osobowych i wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń związanych z RODO. Kancelaria Adwokacka Mateusz Horyza udziela porad prawnych oraz przygotowuje dla przedsiębiorców działających na obszarze Kalisz, Krotoszyna, Ostrzeszowa, Ostrowa Wielkopolskiego, Pleszewa czy Kępna, odpowiednią dokumentację i zalecenia.

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane powinna posiadać informacje, kto jest administratorem jej danych osobowych, jakie dane osobowe są w posiadaniu przedsiębiorcy oraz w jakim celu są one przetwarzane. Na podmiocie przetwarzającym dane osobowe ciąży obowiązek informowania osoby, której dane są przez niego przetwarzane m.in. o tym komu będą one udostępniane i na jakich zasadach, w jakim okresie będą one przetwarzane, a także z kim należy się kontaktować w zakresie przetwarzania danych osobowych (klauzule informacyjne). W tym zakresie również warto zasięgnąć porady prawnej adwokata i kancelarii adwokackiej świadczącej profesjonalne usługi prawne.