Wypadek drogowy - jak uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie

Data publikacji:

Uzyskanie odszkodowania po wypadku komunikacyjnym.

W dobie zwiększonego ruchu samochodowego nietrudno o wypadek komunikacyjny czy kolizję drogową. Oprócz strat materialnych w postaci uszkodzenia samochodu doznać możemy uszczerbku na zdrowiu. W takiej sytuacji naturalne jest, iż chcemy uzyskać rekompensatę za koszty naprawy, koszty leczenia czy rehabilitacji i doznane cierpienia. Rekompensata ta w prawie nazywana jest zadośćuczynieniem (szkody na osobie) bądź odszkodowaniem (szkody w mieniu).

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny – od czego zacząć?

Odpowiedzialność za szkodę, jaka wystąpiła na skutek wypadku komunikacyjnego, co do zasady, ponosi sprawca zdarzenia. W polskim porządku prawnym istnieje obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Najprostszą metodą uzyskania odszkodowania niezależnie od miejsca szkody czy to z Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Krotoszyna czy Ostrzeszowa jest dochodzenie jego wypłaty od UBEZPIECZYCIELA z OC sprawcy zdarzenia.


Potwierdzeniem zaistnienia wypadku bądź kolizji mu być oświadczenie sporządzone po zdarzeniu, bądź notatka policji. Następnie szkodę należy zgłosić bezpośrednio do ubezpieczyciela, u którego wykupiona została polisa OC sprawcy zdarzenia. Sytuacja nieco komplikuje się, gdy sprawca zdarzenia nie posiadał jednak ubezpieczenia OC. Wówczas odszkodowania można dochodzić od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w czym Kancelaria Adwokacka Adwokata Mateusza Horyzy, działająca na obszarze Kalisza, Krotoszyna i Ostrzeszowa, również może pomóc.


Gdy ubezpieczyciel odmawia wpłaty odszkodowania, bądź wypłaca zaniżone odszkdowanie

Zgłoszenia szkody można dokonać samemu, bądź przy pomocy profesjonalnego pełnomocnika - adwokata. Skorzystanie z usług adwokata pozwoli precyzyjnie sformułować żądanie z powołaniem istotnych dla sprawy okoliczności oraz uzyskać środki pieniężne już na etapie przed sądowym.

Zdarza się jednak, że ubezpieczyciel kwestionuje swoją odpowiedzialność i odmawia naprawienia szkody, bądź uznaje swoją odpowiedzialność, ale w niewielkim wymiarze. Wówczas odszkodowanie i zadośćuczynienie, jakie wypłaca ubezpieczyciel, nie prowadzi do całkowitej rekompensaty. W takiej sytuacji istnieje możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem. Klienci Kancelarii Adwokackiej z Kalisza, Krotoszyna i Ostrzeszowa na skutek wygrania sprawy w sądzie uzyskiwali wielokrotnie wyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie.

W tym celu jednak niezbędna jest wnikliwa analiza dokumentów zgromadzonych w sprawie i ocena, czy możliwym jest uzyskanie odszkodowania w wyższej wysokości niż wypłacona przez ubezpieczyciela.