Kiedy konsument może odstąpić od umowy?

Data publikacji:
Każda osoba fizyczna, zawierająca umowę z przedsiębiorcą, przykładowo umowę sprzedaży przez internet, w celu niezwiązanym z własną działalnością zawodową bądź gospodarczą, jest w rozumieniu prawa cywilnego konsumentem.

Co zrobić jeśli zakupiony produkt nie spełnia naszych oczekiwań?

Polskie prawo przewiduje różne sytuacje, w których konsument może bez konsekwencji odstąpić od umowy. Warto wiedzieć, jakie są prawa konsumentów i jakie obowiązki mają przedsiębiorcy. W tym artykule omówimy kiedy i na jakich zasadach konsument może odstąpić od umowy, jakie są terminy i warunki tego prawa oraz co zrobić, aby proces ten przebiegł bezproblemowo.

Podstawowe prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

W przypadkach, gdy umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania konsumenta lub podczas wycieczki, termin odstąpienia od umowy wynosi 30dni. Jest to szczególny rodzaj ochrony konsumenta przed nieuczciwymi praktykami sprzedażowymi, które mogą wywierać większy nacisk na konsumenta w jego własnym domu lub w trakcie zorganizowanej wycieczki.


Bieg terminu do odstąpienia od umowy


Artykuł 28 ustawy o prawach konsumenta określa moment, od kiedy nalezy liczyć początek terminu do odstąpienia od umowy.
  • Dla umowy, w której przedsiębiorca wydaje towar i jest zobowiązany do przeniesienia jego własności, termin ten rozpoczyna się od momentu, gdy konsument obejmie towar w posiadanie.

  • Jeżeli umowa obejmuje wiele towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach, termin zaczyna biec od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

  • W przypadku umów polegających na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony, termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.

  • Dla pozostałych umów termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.


Brak informacji o prawie odstąpienia od umowy — co to oznacza dla konsumenta?


Artykuł 29 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta stanowi, że jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia, w którym normalnie upłynąłby termin 14-dniowy (lub 30-dniowy w przypadku umów zawartych podczas nieumówionej wizyty). Oznacza to, że przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta o jego prawach, a niedopełnienie tego obowiązku znacząco wydłuża czas, w którym konsument może odstąpić od umowy.


Kiedy konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?

Od powyższych zasad są wyjątki. Oznacza to, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku niektórych umów, na przykład:

  • umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy;

  • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  • umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.Jak skutecznie odstąpić od umowy?


Odstąpienie od umowy wymaga od konsumenta podjęcia kilku kroków:

  1. Złożenie oświadczenia – konsument musi złożyć przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może to zrobić na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika, np. e-maila. Ważne jest, aby oświadczenie zostało złożone przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  2. Zwrot towaru – konsument powinien zwrócić towar przedsiębiorcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że przedsiębiorca zgodził się je pokryć.

Zwrot płatności przez przedsiębiorcęprzedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwróconego towaru lub dowodu jego odesłania.


Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego tematu — zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką i umówienia się na indywidualną poradę prawną.