Obsługa prawna firm

  • stała obsługa prawna i pomoc w bieżącej działalności przedsiębiorcy, w tm pełnienia funkcji pełnomocnika przedsiębiorcy/spółki, członka rady nadzorczej,
  • przygotowanie i opiniowanie porozumień handlowych, kontraktów, umów spółek, regulaminów (np. sklepów internetowych),
  • ochrona danych osobowych zgodna z RODO (wdrożenie RODO, dokumentacja zgodna z RODO, audyty, szkolenia, pełnienia funkcji inspektora ochrony danych)
  • prowadzenie spraw gospodarczych na etapie przed sądowym, sądowym i egzekucyjnym,
  • prawo przewozowe, 
  • zakładanie i przekształcanie osób prawnych, w tym spółek, fundacji, stowarzyszeń,
  • rejestracja spółek,
  • odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych,
  • windykacja należności.


Wskazane powyżej kategorie spraw mają charakter przykładowy.
Opowiedz o swoim problemie