Obsługa firm

  • stała obsługa prawna i pomoc w bieżącej działalności przedsiębiorcy,
  • przygotowanie i opiniowanie porozumień, umów spółek, regulaminów (np. sklepów internetowych, ochorna danych osobowych zgodna z RODO),
  • prowadzenie spraw gospodarczych na etapie przed sądowym, sądowym i egzekucyjnym,
  • prawo przewozowe,
  • zakładanie i przekształcanie osób prawnych, w tym spółek, fundacji, stowarzyszeń,
  • rejestracja spółek,
  • odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych,
  • windykacja należności.


Wskazane powyżej kategorie spraw mają charakter przykładowy.
Opowiedz o swoim problemie