Obsługa prawna firm

Inwestycja w stałą pomoc prawną jest ważna na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. W kwestii takiej jak stała obsługa prawna, Kalisz, Krotoszyn i Ostrzeszów są miastami wyróżniającymi się pod względem świadomości prawnej wśród przedsiębiorców.

Doradzamy w kwestii wyboru formy prawnej prowadzenia przedsiębiorstwa. Kancelaria Adwokacka prowadzi również sprawy sądowe i egzekucyjne, opiniuje umowy i inne dokumenty pod względem formalno-prawnym, z uwzględnieniem ryzyk prawnych i przygotowuje opinie prawne. Dla powodzenia biznesu ważna jest stała i zaufana obsługa prawna firmy. Kalisz, Krotoszyn i Ostrzeszów to miasta, które nie należą do wyjątków pod tym względem.

Opowiedz o swoim problemie
Mężczyźni rozmawiający w firmie

Obsługa prawna Kalisz – korzyści z kompleksowej pomocy

Doradztwo prawne świadczone w sposób ciągły pozwala minimalizować ryzyka prawne z jakim wiąże się prowadzenie działalności gospodarczej. Stała obsługa prawna pozwala poznać Kancelarii Adwokackiej specyfikę konkretnej branży biznesowej, szybciej reagować na zagrożenia oraz jak sprawnie dostosować działalność przedsiębiorstwa do nowych wymogów prawnych. Tym właśnie wyróżnia się wartościowa obsługa prawna firm. Kalisz to miasto, w którym mają siedziby przedsiębiorcy zgłaszający się do Kancelarii Adwokackiej.

Stała współpraca z Kancelarią Adwokacką to oszczędność czasu i kosztów. Jeśli interesuje Państwa profesjonalna obsługa prawna Kalisz jest dobrym miejscem, aby omówić zasady współpracy w Kancelarii Adwokackiej. Zachęcamy do skontaktowania się z naszą Kancelarią Adwokacką. Z przyjemnością przybliżymy szczegóły współpracy.

Obsługa prawna firm

Inwestycja w stałą pomoc prawną jest ważna na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. W kwestii takiej jak stała obsługa prawna, Kalisz, Krotoszyn, Ostrzeszów są miastami wyróżniającymi się pod względem świadomości prawnej wśród przedsiębiorców.

Doradzamy w kwestii wyboru formy prawnej prowadzenia przedsiębiorstwa. Kancelaria Adwokacka prowadzi również sprawy sądowe i egzekucyjne, opiniuje umowy i inne dokumenty pod względem formalno-prawnym, z uwzględnieniem ryzyk prawnych i przygotowuje opinie prawne. Dla powodzenia biznesu ważna jest stała i zaufana obsługa prawna firmy. Kalisz, Krotoszyn, Ostrzeszów to miasta, które nie należą do wyjątków pod tym względem.W myśl artykułu 3531 Kodeksu cywilnego

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Jak stanowi artykuł 355 Kodeksu cywilnego

§ 1. Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność).

§ 2. Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.

Natomiast zgodnie z artykułem 471 Kodeksu cywilnego

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Jak stanowi artykuł 474 Kodeksu cywilnego

Dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Przepis powyższy stosuje się także w wypadku, gdy zobowiązanie wykonywa przedstawiciel ustawowy dłużnika.

Źródło: Dziennik ustawPrzykładowe usługi prawne dla przedsiębiorców:

 • stała obsługa prawna i pomoc w bieżącej działalności przedsiębiorcy, w tym pełnienia funkcji pełnomocnika przedsiębiorcy/spółki, członka rady nadzorczej,
 • przygotowanie i opiniowanie porozumień handlowych, kontraktów, umów spółek, regulaminów (np. sklepów internetowych),
 • ochrona danych osobowych zgodna z RODO (wdrożenie RODO, dokumentacja zgodna z RODO, audyty, szkolenia, pełnienia funkcji inspektora ochrony danych),
 • prowadzenie spraw gospodarczych na etapie przed sądowym, sądowym i egzekucyjnym,
 • prawo przewozowe,
 • zakładanie i przekształcanie osób prawnych, w tym spółek, fundacji, stowarzyszeń,
 • rejestracja spółek,
 • odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych,
 • windykacja należności.


Wskazane powyżej kategorie spraw mają charakter przykładowy.

Obsługa prawna firm

Pomoc prawna przydaje się praktycznie na każdym etapie prowadzenia własnej działalności. Korzystają z niej zarówno dopiero powstające przedsiębiorstwa, jak i firmy funkcjonujące na rynku od wielu lat. W kwestii takiej, jak obsługa prawna, Kalisz jest miastem wyróżniającym się pod względem świadomości prawnej wśród właścicieli podmiotów gospodarczych, co przekłada się na duże zainteresowanie usługami kancelarii.

Polecamy podjąć współpracę z naszymi prawnikami już na samym początku działalności. Przygotujemy najlepsze rozwiązania prawne, które będą stanowić podwaliny funkcjonowania firmy na długie lata. Doskonale znamy realia zakładania biznesu w Polsce, w związku z czym możemy doradzić w kwestii wyboru najbardziej korzystnych form prowadzenia przedsiębiorstwa. Nasza pomoc nie kończy się wyłącznie na konsultacji co do kształtu prawnego działalności. Oprócz tego będziemy na bieżąco doradzać w sprawach wymagających znajomości przepisów, reprezentować klienta przed instytucjami publicznymi, a w razie konieczności również windykować należności. To sytuacje, z którymi można się spotkać na każdym etapie działania podmiotów gospodarczych. Dlatego tak ważna jest stała i zaufana obsługa prawna firm. Kalisz to miasto, które nie należy do wyjątków pod tym względem.

Obsługa prawna Kalisz – korzyści z kompleksowej pomocy

Niemal każdą firmę czeka wiele wyzwań, związanych także z systemem prawnym. Brak odpowiedniej wiedzy na tym polu może poważnie zagrozić całemu przedsiębiorstwu i osobom w nim pracującym. Wykwalifikowani prawnicy potrafią przewidzieć konsekwencje nowych przepisów czy też działań podejmowanych przez konkurencję i tym samym szybko reagować w razie wprowadzenia zmian.

Dzięki temu w krótkim czasie jesteśmy w stanie przygotować firmę i uchronić przed negatywnymi skutkami poprzez opracowanie odpowiednich umów (zwłaszcza handlowych) czy dostosowanie działalności do wymogów prawnych. Tym właśnie wyróżnia się skuteczna obsługa prawna firm. Kalisz i jego mieszkańcy mogą więc skorzystać z naszej pomocy, aby uniknąć problemów i skupić się wyłącznie na rozwoju przedsiębiorstwa.

Wbrew pozorom stała obsługa prawna nie jest drogim rozwiązaniem. Wynika to z atrakcyjnych cen współpracy, ale również wielu innych czynników. Szczególnie istotnym z nich jest wspomniana minimalizacja ryzyka. Podpisanie niekorzystnej umowy bądź zawierającej różnego rodzaju wady może przełożyć się na kłopoty finansowe. Doświadczony prawnik z naszej kancelarii doskonale wie, jak powinny wyglądać profesjonalne kontrakty oraz pozostałe dokumenty, co likwiduje zagrożenie utraty pieniędzy z powodu kontrowersyjnych metod stosowanych przez konkurencję.

Stała współpraca z kancelarią to oszczędność również pod kątem etatowym. Firma nie musi tworzyć nowego miejsca pracy, aby na bieżąco konsultować decyzje ze specjalistami w dziedzinie prawa.

Jeśli interesuje Państwa profesjonalna obsługa prawna Kalisz jest dobrym miejscem, aby znaleźć pomoc w tym zakresie. Zachęcamy do skontaktowania się telefonicznie lub mailowo z naszą Kancelarią Adwokacką. Z przyjemnością przybliżymy szczegóły współpracy.


 • stała obsługa prawna i pomoc w bieżącej działalności przedsiębiorcy, w tm pełnienia funkcji pełnomocnika przedsiębiorcy/spółki, członka rady nadzorczej,
 • przygotowanie i opiniowanie porozumień handlowych, kontraktów, umów spółek, regulaminów (np. sklepów internetowych),
 • ochrona danych osobowych zgodna z RODO (wdrożenie RODO, dokumentacja zgodna z RODO, audyty, szkolenia, pełnienia funkcji inspektora ochrony danych)
 • prowadzenie spraw gospodarczych na etapie przed sądowym, sądowym i egzekucyjnym,
 • prawo przewozowe, 
 • zakładanie i przekształcanie osób prawnych, w tym spółek, fundacji, stowarzyszeń,
 • rejestracja spółek,
 • odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych,
 • windykacja należności.


Wskazane powyżej kategorie spraw mają charakter przykładowy.

Opowiedz o swoim problemie