Procesy sądowe

 • nienależyte wykonanie umowy (np. sprzedaży, zlecenia, o dzieło, roboty budowlane),
 • ochrona dóbr osobistych (np. dobrego imienia, prywatności, wolności),
 • odzyskiwanie nieruchomości i ruchomości,
 • zasiedzenie,
 • rozgraniczenie,
 • służebności,
 • eksmisje,
 • zniesienie współwłasności,
 • odwołanie darowizny,
 • uchylanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej,
 • sprawy mieszkaniowe,
 • prawo lokalowe,
 • spory sąsiedzkie,
 • ochrona praw autorskich.


Wskazane powyżej kategorie spraw mają charakter przykładowy.
Opowiedz o swoim problemie
Wnętrze budynku sądowego