Spory pracownicze

 • umowy o pracę,  o zakazie konkurencji, regulaminy,
 • mobbing i dyskryminacja,
 • zapłata zaległego wynagrodzenia,
 • odszkodowania:
  • za bezpodstawne zwolnienie z pracy.
  • dla kierowców za nocleg w kabinie.
  • za nadgodziny,
  • za wypadek przy pracy,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • przywrócenie do pracy,
 • odpowiedzialność pracowników za mienie pracodawcy,
 • odwołania od decyzji ZUS,
 • postępowania dyscyplinarne.


Wskazane powyżej kategorie spraw mają charakter przykładowy.
Opowiedz o swoim problemie