Spory pracownicze

 • umowy o pracę,  o zakazie konkurencji,
 • mobbing i dyskryminacja,
 • zapłata zaległego wynagrodzenia,
 • odszkodowania:
  • za bezpodstawne zwolnienie z pracy,
  • zmianę warunków zatrudnienia,
  • za bezpodstawne porzucenie pracy i rozwiązanie umowy o pracę,
  • za nadgodziny,
  • za wypadek przy pracy,
  • ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • przywrócenie do pracy,
 • odpowiedzialność pracowników za mienie pracodawcy,
 • postępowania dyscyplinarne.


Wskazane powyżej kategorie spraw mają charakter przykładowy.
Opowiedz o swoim problemie
Leżący na podłodze pracownik