Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne dotyczą relacji pomiędzy małżonkami, ich dziećmi oraz pozostałymi członkami rodziny. Rozwody, sprawy o alimenty, przysposobienie to jedynie niewielki ułamek tego obszaru prawa.

Kancelaria Adwokacka Mateusz Horyza świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie spraw rodzinnych. Jeśli Państwa celem jest ustalenie prawa do opieki nad dzieckiem, poszukują Państwo wsparcia w sprawach o alimenty lub chcą wnieść pozew o rozwód Kalisz, Krotoszyn i Ostrzeszów są miastami, gdzie zapewniamy wsparcie adwokata na każdym etapie postępowania.

Opowiedz o swoim problemie

Rozwód Kalisz

Jeśli poszukują Państwo skutecznego adwokata, który pomoże uzyskać rozwód Kalisz jest miastem, na którego obszarze zapewniamy kompleksową pomoc prawną. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz ustalenia warunków współpracy.

Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne dotyczą relacji pomiędzy małżonkami, ich dziećmi oraz pozostałymi członkami rodziny. Rozwody, sprawy o alimenty, przysposobienie to jedynie niewielki ułamek tego obszaru prawa.

Kancelaria Adwokacka Mateusz Horyza świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie spraw rodzinnych. Jeśli Państwa celem jest ustalenie prawa do opieki nad dzieckiem, poszukują Państwo wsparcia w sprawach o alimenty lub chcą wnieść pozew o rozwód Kalisz, Krotoszyn, Ostrzeszów są miastami, gdzie zapewniamy wsparcie adwokata na każdym etapie postępowania.

Prawo rodzinne i sprawy rozwodowe Kalisz. Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata?

Spory rodzinne niosą ze sobą duży ładunek emocjonalny, w tym także sprawy rozwodowe. Kalisz nie różni się pod tym względem od innych miast Polski. Stronom zaangażowanym w spór trudno spojrzeć na sprawę obiektywnie i skupić się na skutecznej obronie swoich interesów. Adwokat od spraw rodzinnych w takich sporach jest wartościowym wsparciem, pomagając uzyskać rozwiązania najkorzystniejsze z punktu widzenia konkretnej osoby - klienta Kancelarii Adwokackiej.

Sprawy rozwodowe Kalisz

Swoją pomoc oferujemy również w sprawach o separację, o uregulowanie kontaktów z dzieckiem i o władzę rodzicielską. Przykładowo wskazujemy jak skompletować materiał dowodowy do orzeczenia o winie w sprawie rozwodowej oraz jakie skutki niesie ze sobą wyrok rozwodowy co do małżeńskiej wspólności majątkowej i podziału majątku wspólnego. Pomoc prawna Kancelarii Adwokackiej polega w szczególności na:

 • reprezentowaniu przed sądem i mediatorem, w tym uczestnictwo w rozprawach sądowych, na każdym etapie postępowania,
 • pomocy w zakresie sporządzania pism procesowych, np. pozwu o rozwód, apelacji,
 • doradztwie prawnym pozwalającym jak najlepiej chronić interesy klientów.


Zgodnie z artykułem 56 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Zgodnie z artykułem 57 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Źródło: Dziennik ustawPrzykładowe sprawy rodzinne i opiekuńcze:

 • rozwód i separacja,
 • podział majątku wspólnego,
 • rozdzielność majątkowa,
 • władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem,
 • pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów, egzekucja kontaktów z dzieckiem,
 • wyrażenie zgody na dokonanie czynności w imieniu dziecka, na wydanie paszportu i wyjazd dziecka za granicę,
 • alimenty, na rzecz dzieci, osób najbliższych i małżonka po rozwodzie,
 • podwyższenie, zmniejszenie i uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • przysposobienie (adopcja),
 • czyny karalne nieletnich,
 • ubezwłasnowolnienie.


Wskazane powyżej kategorie spraw mają charakter przykładowy.

Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne dotyczą relacji pomiędzy małżonkami, ich dziećmi oraz pozostałymi członkami rodziny. Rozwody, sprawy o alimenty, przysposobienie to jedynie niewielki ułamek tego obszaru prawa.

Kancelaria Adwokacka Mateusz Horyza świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie spraw rodzinnych. Jeśli Państwa celem jest ustalenie prawa do opieki nad dzieckiem, poszukują Państwo wsparcia w sprawach o alimenty lub chcą wnieść pozew o rozwód Kalisz, Krotoszyn i Ostrzeszów są miastami, gdzie zapewniamy wsparcie adwokata na każdym etapie postępowania.

Prawo rodzinne i sprawy rozwodowe Kalisz – zakres świadczonych usług

Pomoc adwokata w sporach na gruncie prawa rodzinnego może mieć wielowymiarowy charakter. Konflikty rodzinne niosą ze sobą spory ładunek emocjonalny, podobnie jak obsługiwane przez nas sprawy rozwodowe. Kalisz nie różni się pod tym względem od innych miast Polski. Często wsparcie doświadczonego i skutecznego prawnika może okazać się decydujące. Warto pamiętać, że dobry adwokat kierujący się zasadami etyki zawodowej, zawsze powinien mieć na uwadze ochronę interesów swojego klienta. Czynności, które mieszczą się w zakresie naszego wsparcia w sprawach rodzinnych, obejmują m.in.:

 • pomoc w zakresie sporządzania pism procesowych, np. pozwu o rozwód (Kalisz i okolice),
 • doradztwo prawne pozwalające jak najlepiej chronić interesy klientów,
 • mediacje małżeńskie oraz rodzinne w sprawach rozwodowych, sporach dotyczących przyjęcia lub działu spadku, alimentów, opieki nad dziećmi,
 • zbieranie materiałów dowodowych,
 • reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji, na każdym etapie postępowania,
 • pomoc po zakończeniu procesu, np. w odwołaniu od wyroku.

Pomoc adwokata w sprawach rodzinnych – dlaczego warto?

W odróżnieniu od sporów na gruncie prawa karnego, gospodarczego czy prawa pracy, sprawy rodzinne mają zwykle spore nacechowanie emocjonalne. Obsługiwane przez naszą kancelarię sprawy rozwodowe w Kaliszu, postępowania dotyczące prawa do opieki nad dzieckiem czy spory spadkowe, często stanowią trudne i mocno stresujące przeżycie. W takich momentach stronom zaangażowanym w spór trudno spojrzeć na sprawę obiektywnie i skupić się na skutecznej obronie swoich interesów. Doświadczony adwokat od spraw rodzinnych kierujący się wyłącznie literą prawa może w takich sporach okazać się bezcennym wsparciem, pomagając uzyskać rozwiązania najkorzystniejsze z punktu widzenia swojego klienta.

Sprawy rozwodowe Kalisz

Swoją pomoc oferujemy również w sprawach o rozwód, separację lub o unieważnienie małżeństwa. Pomagamy sporządzić pozew rozwodowy oraz skompletować materiał dowodowy niezbędny do orzeczenia o winie. Jeśli poszukują Państwo doświadczonego, skutecznego adwokata, który pomoże szybko i bezproblemowo uzyskać rozwód Kalisz jest miastem, na którego obszarze zapewniamy pełną pomoc prawną. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz ustalenia warunków współpracy.


 • rozwód i separacja,
 • podział majątku wspólnego,
 • rozdzielność majątkowa,
 • władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, 
  • pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie kontaktów, egzekucja kontaktów z dzieckiem,
  • wyrażenie zgody na dokonanie czynności w imieniu dziecka, na wydanie paszportu i wyjazd dziecka za granicę,
 • alimenty,
  • na rzecz dzieci, osób najbliższych i małżonka po rozwodzie,
  • podwyższenie, zmniejszenie i uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • przysposobienie (adopcja),
 • czyny karalne nieletnich,
 • ubezwłasnowolnienie.


Wskazane powyżej kategorie spraw mają charakter przykładowy.