Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne dotyczą relacji pomiędzy małżonkami, ich dziećmi oraz pozostałymi członkami rodziny. Rozwody, sprawy o alimenty, przysposobienie to jedynie niewielki ułamek tego obszaru prawa.

Kancelaria Adwokacka Mateusz Horyza świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie spraw rodzinnych. Jeśli Państwa celem jest ustalenie prawa do opieki nad dzieckiem, poszukują Państwo wsparcia w sprawach o alimenty lub chcą wnieść pozew o rozwód Kalisz, Krotoszyn i Ostrzeszów są miastami, gdzie zapewniamy wsparcie adwokata na każdym etapie postępowania.

Opowiedz o swoim problemie
Sprawy rodzinne adwokat

Rozwód Kalisz

Jeśli poszukują Państwo skutecznego adwokata, który pomoże uzyskać rozwód Kalisz jest miastem, na którego obszarze zapewniamy kompleksową pomoc prawną. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz ustalenia warunków współpracy.

Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne dotyczą relacji pomiędzy małżonkami, ich dziećmi oraz pozostałymi członkami rodziny. Rozwody, sprawy o alimenty, przysposobienie to jedynie niewielki ułamek tego obszaru prawa.

Kancelaria Adwokacka Mateusz Horyza świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie spraw rodzinnych. Jeśli Państwa celem jest ustalenie prawa do opieki nad dzieckiem, poszukują Państwo wsparcia w sprawach o alimenty lub chcą wnieść pozew o rozwód Kalisz, Krotoszyn, Ostrzeszów są miastami, gdzie zapewniamy wsparcie adwokata na każdym etapie postępowania.

Prawo rodzinne i sprawy rozwodowe Kalisz. Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata?

Spory rodzinne niosą ze sobą duży ładunek emocjonalny, w tym także sprawy rozwodowe. Kalisz nie różni się pod tym względem od innych miast Polski. Stronom zaangażowanym w spór trudno spojrzeć na sprawę obiektywnie i skupić się na skutecznej obronie swoich interesów. Adwokat od spraw rodzinnych w takich sporach jest wartościowym wsparciem, pomagając uzyskać rozwiązania najkorzystniejsze z punktu widzenia konkretnej osoby - klienta Kancelarii Adwokackiej.

Sprawy rozwodowe Kalisz

Swoją pomoc oferujemy również w sprawach o separację, o uregulowanie kontaktów z dzieckiem i o władzę rodzicielską. Przykładowo wskazujemy jak skompletować materiał dowodowy do orzeczenia o winie w sprawie rozwodowej oraz jakie skutki niesie ze sobą wyrok rozwodowy co do małżeńskiej wspólności majątkowej i podziału majątku wspólnego. Pomoc prawna Kancelarii Adwokackiej polega w szczególności na:

 • reprezentowaniu przed sądem i mediatorem, w tym uczestnictwo w rozprawach sądowych, na każdym etapie postępowania,
 • pomocy w zakresie sporządzania pism procesowych, np. pozwu o rozwód, apelacji,
 • doradztwie prawnym pozwalającym jak najlepiej chronić interesy klientów.


Zgodnie z artykułem 56 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Zgodnie z artykułem 57 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Źródło: Dziennik ustawPrzykładowe sprawy rodzinne i opiekuńcze:

 • rozwód i separacja,
 • podział majątku wspólnego,
 • rozdzielność majątkowa,
 • władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem,
 • pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów, egzekucja kontaktów z dzieckiem,
 • wyrażenie zgody na dokonanie czynności w imieniu dziecka, na wydanie paszportu i wyjazd dziecka za granicę,
 • alimenty, na rzecz dzieci, osób najbliższych i małżonka po rozwodzie,
 • podwyższenie, zmniejszenie i uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • przysposobienie (adopcja),
 • czyny karalne nieletnich,
 • ubezwłasnowolnienie.


Wskazane powyżej kategorie spraw mają charakter przykładowy.