Sprawy rodzinne

 • rozwód i separacja,
 • podział majątku wspólnego,
 • rozdzielność majątkowa,
 • władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, 
  • pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie kontaktów, egzekucja kontaktów z dzieckiem,
  • wyrażenie zgody na dokonanie czynności w imieniu dziecka, na wydanie paszportu i wyjazd dziecka za granicę,
 • alimenty,
  • na rzecz dzieci, osób najbliższych i małżonka po rozwodzie,
  • podwyższenie, zmniejszenie i uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • przysposobienie (adopcja),
 • czyny karalne nieletnich,
 • ubezwłasnowolnienie.


Wskazane powyżej kategorie spraw mają charakter przykładowy.
Opowiedz o swoim problemie