Sprawy spadkowe

Komplikacje związane z dziedziczeniem są  trudne do rozwiązania ze względu na ciężar emocjonalny, który im towarzyszy. Kancelaria Adwokacka wskaże skuteczne rozwiązanie problemu i poprowadzi nawet najtrudniejsze sprawy spadkowe. Kalisz to miasto, w którym również prowadzimy sprawy w tym zakresie. Nasza kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku spadkowego, nieważność testamentu, czy przyjęcie lub odrzucenie spadku. 

Opowiedz o swoim problemie
Mężczyzna podpisujący dokument spadku

Prawo spadkowe Kalisz – profesjonalne podejście

W Kancelarii Adwokackiej Mateusz Horyza mogą Państwo liczyć na otwartość, zrozumienie oraz profesjonalne podejście do sprawy na każdym jej etapie. Naszym klientom proponujemy rozwiązania, mające na celu zarówno zagwarantowanie oczekiwanych rezultatów, jak i zaoszczędzenie kosztów, czasu i zbędnego stresu.

Sprawy spadkowe Kalisz

Jeśli poszukują Państwo adwokata, który specjalizuje się m.in. w takiej dziedzinie jak prawo spadkowe Kalisz to miasto, w którym można umówić się na bezpośrednią konsultację w Kancelarii Adwokackiej.

Podejmujemy również skomplikowane sprawy spadkowe. Kalisz to jedno z miast, w którym od wielu lat Kancelaria Adwokacka prowadzi różnego rodzaju postępowania spadkowe.

Dziedziczenie i sprawy o zachowek

Komplikacje związane z dziedziczeniem są trudne do rozwiązania ze względu na ciężar emocjonalny, który im towarzyszy. Kancelaria Adwokacka wskaże skuteczne rozwiązanie problemu i poprowadzi nawet najtrudniejsze sprawy spadkowe. Kalisz to miasto, w którym również prowadzimy sprawy w tym zakresie. Nasza kancelaria adwokacka oferuje profesjonalną pomoc prawną przed Sądami w takich miastach jak m.in. Kalisz, Krotoszyn, Ostrzeszów. Zapewniamy wsparcie adwokata w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku spadkowego, nieważność testamentu czy przyjęcie lub odrzucenie spadku

Prawo spadkowe Kalisz a zasady współpracy:

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia z zakresu prawa spadkowego, zapraszamy do kontaktu z kancelarią poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. Stawiamy na jasne zasady współpracy, bazujące na najwyższych standardach etyki zawodowej.Zgodnie z artykułem 922 Kodeksu cywilnego:

§ 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej.

Jak stanowi artykuł 931 Kodeksu cywilnego:

§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

W myśl artykułu 941 Kodeksu cywilnego:

Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament.

Zgodnie z artykułem 991 Kodkesu cywilnego:

§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Źródło: Dziennik ustawPrzykładowe sprawy spadkowe:

  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • przyjęcie i odrzucenie spadku,
  • podział majątku spadkowego (dział spadku),
  • nieważność testamentu,
  • niegodność dziedziczenia,
  • zachowek,
  • wykonanie zapisu.


Wskazane powyżej kategorie spraw mają charakter przykładowy.