Warto wiedzieć

Jeżeli potrzebują Państwo specjalisty, który może zaoferować zakres obsługi co najmniej taki jak radca prawny, jesteśmy do Państwa dyspozycji w miejscowościach takich jak Krotoszyn, Ostrzeszów, Kalisz oraz  Kępno, Milicz, Ostrów Wlkp., Pleszew, Jarocin, Syców, Gostyń, Rawicz oraz okolicznych. Zapraszamy serdecznie do umówienia się na spotkanie, podczas którego prawnik będzie mógł bliżej zapoznać się z Państwa sprawą i doradzić optymalne rozwiązania.

Data publikacji:
Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku umożliwia dokonanie wielu istotnych czyności po śmierci zmarłego, przykładowo wpis w księdze wieczystej prawa własności nieruchomości oraz przede wszystkim umożliwia wszczęcie postępowania o dział spadku i uzyskanie konkretnej i wymiernej części majątku spadkowego ewentualnie stosownej spłaty pieniężnej.
Pokaż więcej
Data publikacji:
W przeważającej części ropatrywanych w sądach spraw cywilnych, jedna ze stron bądź jeden z uczestników postępowania, nie jest usatysfakcjonowana z rozstrzygnięcia sądu. W takiej sytuacji przysługuje w/w podmiotom uprawnienie do odwołania się do sądu wyższej instancji.

Apelowanie skutkuje brakiem prawomocności orzeczenia do czasu zakończenia postępownaia odwoławczego. Oznacza to, iż jeżeli Sąd I instancji nakazał zapłatę drugiej stronie określonej kwoty to, co do zasady, do czasu rozpoznania apelacji, strona ta nie ma obowiązku zapłaty i nie może być wszczęte wobec niej postępowanie egzekucyjne.
Pokaż więcej
Data publikacji:
Postępowanie w Sądzie I instancji zasadniczo kończy się wraz z ogłoszeniem wyroku. Od tego momentu dla strony biegnie bardzo istotny 7 dniowy termin na złożenie pisemnego wniosku o uzasadnienie wyroku.  Podkreślić nalezy, iż Sąd I instancji w aktualnie obowiązującym stanie prawnym nie doręcza wyroku stronom tzn. nawet jeżeli nie byliśmy na ogłoszeniu wyroku termin 7 dniowy na złożenie wniosku o uzasadnienie zaczyna swój bieg. Od doręczeniu przez Sąd pisemnego uzasadnienia wyroku biegnie 14 dniowy  termin do wniesienia apelacji
Pokaż więcej
Data publikacji:
Ubezpieczonemu przysługuje prawo do żądania zwrotu środków z polisolokaty nawet do 10 lat wstecz. Z reguły jedynym sposobem odzyskania pieniędzy z polisolokaty i zwrotu opłaty likwidacyjnej jest wystąpienie na drogę postępowania sądowego z pozwem o zapłatę. W sądzie liczą argumenty i fakty, dlatego Kancelaria Adwokacka Adwokata Mateusza Horyza wielokrotnie wygrywała dla swoich klientów zwrot opłat likwidacyjnej, odsetek i kosztów procesu.
Pokaż więcej
Data publikacji:
Celem uzyskania uzupełniającego świadczenia alimentacyjnego należy w imieniu dziecka złożyć we właściwym sądzie pozew. Musi on spełniać wszelkie wymogi przewidziane przez Kodeks postępowania cywilnego. W pozwie należy zawnioskować o przeprowadzenie dowodów m.in. dokumentów, które uzasadniają żądanie. W przypadku zaistnienia dodatkowych pytań warto skorzystać z pomocy adwokata i kancelarii adwokackiej.
Pokaż więcej
Adres kancelarii Krotoszyn:
ul. Koźmińska 34/2
63-700 Krotoszyn
tel. 735 270 333
Kancelaria czynna:
Pon - Pt 9-17

Adres Kancelarii Ostrzeszów:
ul. Kaliska 8
63-500 Ostrzeszów
tel. 736 300 555
Kancelaria czynna:
Pon, Śr, Czw 9-17

Adres kancelarii Kalisz:
ul. Górnośląska 22/4
62-800 Kalisz
tel. 722 066 444
Kancelaria czynna:
Wt, Śr, Pt 9-17

Adres e-mail:

kancelaria@adwokat-horyza.pl

Nr rachunku bankowego:
Deutsche Bank
02 1910 1048 2410 0278 2928 0001

NIP: 6182062658
REGON: 361876534