Warto wiedzieć

Jeżeli potrzebują Państwo specjalisty, który może zaoferować zakres obsługi co najmniej taki jak radca prawny, jesteśmy do Państwa dyspozycji w miejscowościach takich jak Krotoszyn, Ostrzeszów, Kalisz oraz  Kępno, Milicz, Ostrów Wlkp., Pleszew, Jarocin, Syców, Gostyń, Rawicz oraz okolicznych. Zapraszamy serdecznie do umówienia się na spotkanie, podczas którego prawnik będzie mógł bliżej zapoznać się z Państwa sprawą i doradzić optymalne rozwiązania.

Data publikacji:
Zawarcie małżeństwa jest aktem wywołującym szereg skutków prawnych, na gruncie prawa rodzinnego, cywilnego i spadkowego. Dlatego zarówno zawarcie  małżeństwa jak i jego rozwiązanie jest szczegółowo uregulowane w przepisach prawa.

Nieorzekanie o winie niewątpliwie przyspiesza proces jednakże złożenie takiego wniosku wymaga rozwagi i namysłu. 
Pokaż więcej
Data publikacji:

Normy prawa pracy dopuszczają możliwość zawarcia z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Umowa taka znajduje podstawę w kodeksie pracy w art. 1012. Poprzez zawarcie takiej umowy pracownik, w zamian za odszkodowanie, zobowiązuje się do nie podejmowania działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy po zakończeniu zatrudnienia. Przyjmuje się, iż jest to jedna z tzw. umów lojalnościowych.

Pokaż więcej
Data publikacji:

Roszczenia przysługującemu poszkodowanemu w związku ze szkodą na osobie to:

  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę (szkoda niemajątkowa),

  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji (w tym diety),

  • zwrot kosztów opieki na poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego rodziny,

  • pokrycie kosztów adaptacji domu, mieszkania, samochodu,

Pokaż więcej
Data publikacji:
Niemal powszechną praktyką zakładów ubezpieczeń jest odmowa wypłaty odszkodowania, wypłata odszkodowania w zaniżonej wysokości, bądź też nie uwzględnienie wszystkich roszczeń poszkodowanego. Podkreślić należy, że poszkodowanemu należy się odszkodowanie pokrywające w całości doznaną szkodę, w tym naprawę, holowanie, ubytek wartości handlowej, uszkodzone rzeczy osobiste, najem pojazdu zastępczego, utraconych korzyści czy dodatkowego badania technicznego.
Pokaż więcej
Data publikacji:
Obowiązek alimentacyjny definiowany jest w prawie rodzinnym jako obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Pojęcia te obejmują środki niezbędne do zaspokojenia potrzeb bytowych małoletniego oraz do zapewnienia mu należytego wychowania.
Obowiązek alimentacyjny istnieje niezależnie od tego, czy dziecko pochodzi z małżeństwa, czy ze związku pozamałżeńskiego.
Pokaż więcej
Adres kancelarii Krotoszyn:
ul. Koźmińska 34/2
63-700 Krotoszyn
tel. 735 270 333
Kancelaria czynna:
Pon - Pt 9-17

Adres Kancelarii Ostrzeszów:
ul. Kaliska 8
63-500 Ostrzeszów
tel. 736 300 555
Kancelaria czynna:
Pon, Śr, Czw 9-17

Adres kancelarii Kalisz:
ul. Górnośląska 22/4
62-800 Kalisz
tel. 722 066 444
Kancelaria czynna:
Wt, Śr, Pt 9-17

Adres e-mail:

kancelaria@adwokat-horyza.pl

Nr rachunku bankowego:
Deutsche Bank
02 1910 1048 2410 0278 2928 0001

NIP: 6182062658
REGON: 361876534