Mediacja

Mediacja jest całkowicie dobrowolna i poufna, a mediator powinien być bezstronny.

W mediacji  mediator pomaga stronom w dojściu do ugody. 


Zadaniem mediatora jest stymulowanie stron do znalezienia rozwiązania sporu. Metoda ta opiera się na założeniu, że strony mają odpowiedni poziom zrozumienia okoliczności faktycznych i prawnych sporu, możliwości jego rozwiązania i wypracowania realistycznego porozumienia zgodnego z interesem obu stron.

Spróbuj rozwiązać swój problem z pomocą Adwokata - Mediatora.Opowiedz o swoim problemie
Grupa osób prowadząca mediacje