Obrona w sprawach karnych

 • obrona w sprawach karnych i o wykroczenia na każdym etapie postępowania, przykładowo w sprawach o:
  • pobicie,
  • wypadek ze skutkiem śmiertelnym,
  • prowadzenie w stanie nietrzeźwości,
  • groźby karalne,
  • zniesławienie,
  • oszustwo,
  • nieprowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • stalking,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania,odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
  • udział w przesłuchaniach,
  • wnoszenie zażaleń i innych środków zaskarżenia, w tym na postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania,
 • reprezentacja w postępowaniach karnych wykonawczych:
  • odroczenie wykonania kary,
  • przedterminowe zwolnienie,
  • przerwa w wykonaniu kary,
  • odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.


Wskazane powyżej kategorie spraw mają charakter przykładowy.
Opowiedz o swoim problemie
Mężczyzna w kajdankach