Windykacja

  • prawna windykacja należności (etap przed sądowy, sprawy o zapłatę, egzekucja komornicza),
  • inicjowanie i nadzorowanie postępowań egzekucyjnych,
  • wyjawienie majątku,
  • ochrona  wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska),
  • ustalenie nieważności czynności pozornej czynności prawnej.


Wskazane powyżej kategorie spraw mają charakter przykładowy.
Opowiedz o swoim problemie
Przekazywanie pieniędzy