Renta alimentacyjna dla dziecka od dalszych krewnych (alimenty uzupełniające)

Data publikacji:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 132 przewiduje możliwość wystąpienia z powództwem o zasądzenie alimentów od dalszych krewnych np. dziadków, po spełnieniu ustawowych przesłanek. Wnioskować o w/w alimenty można wówczas, gdy rodzice nie są w stanie uczynić zadość swojemu obowiązkowi alimentacyjnemu względem dziecka, rodzice nie żyją bądź uzyskanie potrzebnych środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Najważniejszą przesłanką zasądzenia w/w alimentów jest tzw. stan niedostatku. Oznacza to, że zasadnie wystąpić o alimenty uzupełniające można w sytuacji, gdy nie są zaspokojone podstawowe potrzeby życiowe (dot. jedzenia, lekarstw, ubioru, itp.). Nie można domagać się w/w alimentów z uwagi na chęć podniesienia stopy życiowej, w tym np. zorganizowania wakacyjnego wyjazdu.

Sąd przed wydaniem wyroku weryfikuje w oparciu o materiał dowodowy jaka jest sytuacja materialna dalszych krewnych. Zakres obowiązku alimentacyjnego zależy, bowiem z jednej strony od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, z drugiej zaś od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Z uwagi na powyższe wysokość renty alimentacyjnej zasądzonej od dziadków nie musi być tożsama z wysokością renty zasądzonej wcześniej od jednego z rodziców. Nie stoi natomiast na przeszkodzie uwzględnieniu powództwa pobieranie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jeżeli pozostają niezaspokojone materialne potrzeby dziecka.

Celem uzyskania uzupełniającego świadczenia alimentacyjnego należy w imieniu dziecka złożyć we właściwym sądzie pozew. Musi on spełniać wszelkie wymogi przewidziane przez Kodeks postępowania cywilnego. W pozwie należy zawnioskować o przeprowadzenie dowodów m.in. dokumentów, które uzasadniają żądanie. W przypadku zaistnienia dodatkowych pytań warto skorzystać z pomocy adwokata i kancelarii adwokackiej.
Adres kancelarii Krotoszyn:
ul. Koźmińska 34/2
63-700 Krotoszyn
tel. 735 270 333
Kancelaria czynna:
Pon - Pt 9-17

Adres Kancelarii Ostrzeszów:
ul. Kaliska 8
63-500 Ostrzeszów
tel. 736 300 555
Kancelaria czynna:
Pon, Śr, Czw 9-17

Adres kancelarii Kalisz:
ul. Górnośląska 22/4
62-800 Kalisz
tel. 722 066 444
Kancelaria czynna:
Wt, Śr, Pt 9-17

Adres e-mail:

kancelaria@adwokat-horyza.pl

Nr rachunku bankowego:
Deutsche Bank
02 1910 1048 2410 0278 2928 0001

NIP: 6182062658
REGON: 361876534