Rękojmia za wadę fizyczną rzeczy (odstąpienie od umowy i obniżenie ceny)

Data publikacji:

Rękojmia co to takiego?

Kupujący często zastanawiają się co zrobić w przypadku, gdy rzecz którą nabyli nie spełnia podstawowych oczekiwań bądź odbiega od zapewnień sprzedawcy. Przykłady takich sytuacji mogą być różne, choć szczególnie często powstają przy takich czynnościach jak sprzedaż samochodu, sprzedaż nieruchomości czy w czasie zakupów w internecie poprzez sklepy internetowe.

Kancelaria Adwokacka adwokata Mateusza Horyza prowadziła i prowadzi szereg postępowań sądowych, w tym na terenie miasta Kalisz, Krotoszyn i Ostrzeszów, w których podstawą prawną wygrania sprawy były normy dotyczące rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Jakie wady objemuje rękojmia?

Zacząć należy jednak od rozróżnienia. Normy prawa cywilnego rozróżniają dwa rodzaje wad: fizyczne i prawne. W tym artykule przyjrzę się wadzie fizycznej rzeczy sprzedanej.

Zgodnie z art. 556 Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz ma wadę fizyczną lub prawną. Za wadę fizyczną uważa się niezgodność rzeczy sprzedanej z umową.

Przepis ten wskazuje, iż w szczególności rzecz jest niezgodna z umową gdy:

  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć,
  • nie ma właściwości o których istnieniu sprzedawca zapewniał,
  • nie nadaję się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  • jest niekompletna,
  • jest nieprawidłowo zamontowania i uruchomiona, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.


Formuła „w szczególności” oznacza, iż mogą istnieć również inne postaci niezgodności rzeczy z umową nie ujęte w w/w normie, które również skutkują odpwoedzialnością sprzedawcy z tytułu rękojmi (rękojmia za wady rzeczy sprzedanej).

Rękojmia - jakie prawa ma kupujący?

W przypadku gdy rzecz posiada wady, podstawowymi, choć nie jedynymi uprawnieniami kupującego, są prawo do:

  • odstąpienia od umowy,
  • żądania obniżenia ceny.


Czy kupujący może żądać rozliczenia dodatkowych kosztów?

W każdym przypadku kupujący może równiez żądać od sprzedawcy naprawienia szkody jaka wyniknęła ze sprzedaży rzeczy dotkniętej wadą.

Przykładowe zastosowanie rękojmi

Dla zobrazowana sytuacji przytoczę jako przykład jedną ze spaw naszych klientów.

Klient Kancelarii Adwokackiej w Krotoszynie nabył pojazd o określonym, wskazanym w ogłoszeniu przebiegu oraz o określonym stanie technicznym. Dokonał nawet wstępnego sprawdzenia pojazdu w warsztacie samochodowym. Po sprzedaży okazało się, iż samochód ma istotne wady silnika, których nie dało się wykryć przy zakupie jak również że pojazd ma duży większy przebieg od deklarowanego przez sprzedawcę. Klient we własnym imieniu przed zgłoszeniem do Kancelarii Adwokackiej złożył sprzedawcy tzw. reklamację. Nie przyniosło to jednak żadnych działań ze strony sprzedawcy.

Po włączeniu się do sprawy, w imieniu naszego Mocodawcy, złożyliśmy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a co za tym idzie zwrotu całej ceny i naprawienia szkody związanej z poniesieniem kosztów usług warsztatu samochodowego i ubezpieczenia pojazdu. Na skutek działań Kancelarii Adwokackiej adwokat Mateusz Horyza zawarł przed Sądem w Kaliszu korzystną dla naszego klienta ugodę, w następtwie której odzyskał on niemal całość zainwestowanych środków, bez przeprowadzania postępowania sądowego.

Rękojmia czy gwarancja?

Dodatkowo Kancelaria Adwokacka zwraca uwagę, iż oprócz rękojmi kupującemu nierzadko przysługują roszczenia względem sprzedawcy lub producenta z tytułu gwarancji. Gwarancja i rękojmia to jednak odrębne instytucje prawne. Rękojmia przysługuje niezależnie od gwarancji. Udzielenie gwarancji jest dobrowolnym zobowiązaniem sprzedawcy, a rękojmia przysługuje z mocy prawa niezależnie od woli sprzedawcy. Kupujący ma prawo wyboru, z której z nich skorzysta.

Wybór właściwej drogi postępowania może być niekiedy trudny do wybrania bez fachowego doradztwa. Dlatego zachęcamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej Kancelarii Adwokackiej i adwokata. Umiejętne poprowadzenie sprawy może bowiem doprowadzić do odzyskania zainwestownaych środków bądź uzyskania rzeczy wolnej wad.